Ямболски

новини


Интернет издание за новини, политика, коментари, икономика, култура, обяви


 


 

Николай Пенев смени Мерджанов начело на областния на БСП

27-07-2012 8:52

В Клуба на БСП - Ямбол се проведе първото заседание на новосформирания Областен съвет на БСП, в който участваха  25 - те делегирани и регламентирани членове от петте общини на Ямболска област. Инфэормацията е от БСП.
Заседанието бе открито и ръководено от  Евгени Узунов - заместник председател на НС на БСП. В него участва и Кристиян Вигенин - член на ЕП и член на ИБ на НС на БСП.

Дневният ред бе от две точки: 1. Избор на Председател на ОблС на БСП - Ямбол, и 2. Избор на Изпълнително бюро на ОблС на БСП - Ямбол.
След редица изказвания и дебати бе проведен таен избор и за Председател на Областния съвет на БСП в Ямболска област бе избран Николай Димитров Пенев от Ямбол.Смяната на стария председател Атанас Мерджанов беше предизвестена, тъй като той не може да съвместява длъжностите депутат и председател на областен съвет на БСП според устава на партията.

По предложение на новия председател, единодушно бе избрано Изпълнително бюро в състав:
        1. Атанас Тодоров Мерджанов - заместник председател по националната и регионална политика и говорител на ОблС на БСП - Ямбол
        2. Мария Толева Иванова - заместник председател по местната политика
        3. Христо Георгиев Костов - заместник председател по партийната политика
        4. Кирчо Карагьозов  - секретар по коалиционната политика
        5. Атанас Дженков    - секретар по медийната политика
        6. Румен Банков - секретар - касиер на ОблС на БСП - Ямбол

 

Реклама

 

Полезно

 

 


Реконструкция

 


Реклама

 

 

 

 

 
Copyright 2010 година * Издание Ямболски новини